valakas

1 valãkas (brus. вaлoкa) sm. (2) K, J, Rtr, OZ61, , , FrnW, NdŽ, ; SD400, M.Valanč, S.Dauk, M, LTI162(Dkš), L 1. istor. LDK 1547 m. žemės reformos įstatymu valstiečiams iš dvaro skiriamas prievolinis žemės vienetas: Žemės reformos įstatymas įvedė tiksliai nustatytą žemės vienetą – valaką, kurio dydis buvo 33 margai, t. y. trys laukai po 11 margų . Nuo valako valstiečiai turėjo su savo darbiniais gyvuliais ir padargais eiti lažą po dvi dienas per savaitę LTEXII23. 2. LKKIX218(Dv), Ms, Žlb, Šln, Vv, Brb, Al, LTR(Lp), Mrc, Klk, Auk, Gg, Pb, Dbg, Švnč, Dglš, Klt, Grv, LKT300(Všn), Antr, LKT302(And), , Alz, Pnm, Žb, Krs, Ėr istor. žemės sklypas apie dvidešimt dešimtinių: Valãkai tie buvo nu dvidešimties iki dvidešimti keturių ektarų Skd. Mažiausias valãkas turėj[o] šešiasdešims margų, didžiausias – šimtas dvidešims Kpč. Seniau kas jau valãką žemės turi, nosė va tokia užriesta Mžš. Kap žemės turėjom valakùs, tep ir pievas DrskŽ. Nu turėjom žemės, valãkas koks buvo Als. Valãką žemės turėjo, o su pelais duoną valgė Žl. Iš pirmo in gaspadoriaus davė valãką žemės šitais, va, šniūrais Aps. [Kas] valãką žemės turi, tai porą arklių turėdavo LKT339(). Septynelius metus in valãko buvau vienas i apkrutė[ja]u vienas Dsn. Arklių dvejetą paskinkęs valãką žemės išdirbi Slm. Turi mišką nuo penkių valakų išraut ir sudegint BsPII78(Šl). Nors valãką turėk ir gulėk – niekas nevaro dirbt Šmn. Ganyvos buvo keturi valãkai Ktk. Dažniausia tai nuo valãko žemės eidavo piemuo Sb. Katrie valãką žemės turia, tai vienądien gano, kitądien negano piemuo Kp. Nuo valãko buvo uždėta akmenų kasmet po sieksnį privežt Č. Nuo valãko mokėjo po dvidešimtei rublių an metų Mlk. Randavojom par ponais penkius valakùs, keturius Krns. Ūkinykai po valãko žemės, po daugiau turėj[o] Sn. Dukryt, netekėk, palauk, gal koks nuo valãko atsiras Kp. Katras geras darbinykas, tai valãką žemės duoda Upn. Žmogus galėjo gyventi, valãką žemės ponas devė Tl. Penki sūnūs, tai išdalijo visiem po valãką Pnd. Bėkit, bareliai, bėkit, bareliai, galan valakų! LTsI56. Tuos valakùs grikiais sės, visos mergos ištekės (d.) Vdn. ^ Eina kai su visu valakù (išdidžiai) Sv. Kad ir merga dvakas, bet žemės valãkas Sld. Jei nepryėsi iš valãko, iš tako – nė to tiek Lkv. Jono rankos – tai žemės valakas (darbštus) Tr. Kas gyvena valakè – duona Salake Kzt. Senas senas diedukas kuprotas ir visą valaką apšokinėja (pjautuvas) LTR(Slk). 3. žemės rėžis toliau nuo namų: Valãkai buvo nuo namų už pusantro kilometro, tokie ilgi LKT186(Čk). Šįmet mėšlus išvežėm ant valãko, sėsim miežius Rz. 4. prk. didelis gabalas: Daug neduok – ans valãkais kąs Trk. Kad atsiriekiau abišalę – iš viso valãko Kp. 5. K, LsB508, NdŽ, žolės stiebelis.
◊ neilgì valãkai (galaĩ valãkų); prie gãlo valãkai; trumpì valãkai; valãkai baĩgiasi apie baigiantį savo gyvenimo dienas: Neilgì jo valãkai Mrc. Senio neilgì valãkai DrskŽ. Jau mūs diedulio neilgì galaĩ valãkų Rod. Jau mano valãkai trumpì Vrn. | Jau to paršelio neilgì valãkai Pls. Jau jai prie gãli valãkai DrskŽ. Sakė seni, beĩgiasi valãkai Azr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • valakas — valãkas dkt. Turėjome, val̃dėme keli̇̀s valakùs (žẽmės) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valakas — 2 valãkas, ė (l. włoch, vok. Walache) smob. (2) K.Būg, FrnW, NdŽ; SD400,401, GNApD18,2, M.Valanč, Sut, M, L Italijos, Valakijos gyventojas: Valãkų žemė K; SD1195, N. Nu senų laikų žemaičiai prekiojo su valakais arba rymionimis šiaurės žvėrimis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Lineage II — Desarrolladora(s) NCsoft Distribuidora(s) NCsoft AsianMedia para el Sureste Asiático Motor Unreal Engine 2.0 …   Wikipedia Español

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of fictional dragons — This is a list of dragons from works of fiction. For dragons from legends and mythology, see List of dragons in mythology and folklore. Dragons in literature * Ancalader, the dragon bonded to Jermayan in The Obsidian Trilogy by Mercedes Lackey… …   Wikipedia

  • Lineage II — Entwickler …   Deutsch Wikipedia

  • Lineage 2 — Lineage II Lineage II Éditeur NCsoft Développeur NCsoft Date de sortie …   Wikipédia en Français

  • Lineage II — Éditeur NCsoft Développeur NCsoft Date de sortie …   Wikipédia en Français

  • Фришарды — Lineage II Разработчик NCsoft Издатель …   Википедия

  • aptūpti — aptū̃pti, àptupia, àptūpė 1. tr. Š, Rtr, KŽ, Dkš, Skr, Ėr, Ds, Brs tupiant apglėbti sparnais, apkėsti, apgaubti: Višta àptupia vištyčius J. Kalakutė daug àptupa kiaušinių Klm. Kad višta neàptupia visų kiaušinių, keli vis užšąla Mžš. Nė višta …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.